psycholog

Psycholog
Magdalena Tupalska przyjmuje:

środa godz. 17:00-20:00

ZAPISY:
kontakt telefoniczny: 882 717 111
lub online:

Magdalena Tupalska – ZnanyLekarz.pl

 

lub prosimy o wysłanie maila: info@gabinetybatorego.pl

Adres Gabinetów Medycznych Batorego:
os. Stefana Batorego 58A lok. 4(na parterze)
60-687 Poznań 

Mgr

Magdalena Tupalska

PSYCHOLOG

Magdalena Tupalska ukończyła studia magisterskie na wydziale Psychologii UAM w Poznaniu o specjalności psychologia kliniczna. Udziela pomocy psychologicznej osobom  w trudnych sytuacjach życiowych w celu poradzenia sobie z bieżącymi problemami życia codziennego. Dotyczy to między innymi  trudności związanych ze  zmianami życiowymi, relacjami rodzinnymi, rozstaniami, depresją, dostosowaniem się do nowej sytuacji, wypaleniem zawodowym, osamotnieniem, kryzysem emocjonalnym, żałobą, lękiem, stresem, podjęciem nowej roli życiowej oraz innymi dolegliwościami dotyczącymi sfery psychicznej. Celem pracy jest wspólne zastanowienie się nad możliwymi sposobami rozwiązania trudnej sytuacji oraz radzenia sobie.

Psycholog koncentruje się na udzielaniu pomocy psychologicznej dla dorosłych, dzieci i młodzieży m.in. w zakresie:  

–  trudności z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji międzyludzkich, rodzinnych i partnerskich,

– doradztwo psychologiczne w zakresie zaburzeń lękowych oraz  adaptacyjnych,

– dolegliwości związane z różnego rodzaju zaburzeniami depresyjnymi,

– interwencja kryzysowa w razie straty, nagłych sytuacji życiowych, silnego stresu,

– porady wychowawcze,

– problemy z motywacją,

– problemy emocjonalne,

– dolegliwości związane z niskim poczuciem własnej wartości,

– wypalenia zawodowego oraz innych trudności w sferze zawodowej.

„W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem osób korzystających z mojego wsparcia. Gwarantuję atmosferę zaufania, akceptacji i  zrozumienia oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej.”


Dodatkowe informacje: możliwe konsultacje również w języku angielskim i francuskim. 

LECZONE CHOROBY:

– depresja, 
– zaburzenia nastroju, 
– zaburzenia lękowe,
– kryzys w związaku, 
– niskie poczucie własnej wartości,
– zaburzenia emocjonalne,
– stres,
– kryzys emocjonalny,
– kryzys zawodowy, 
– niepowodzenia ciążowe, 
– fobie.

KONSULTACJE - USG TARCZYCY - BIOPSJE