Fizjoterapia neurologiczna

Mgr Sara Matecka 
– fizjoterapia neurologiczna – 
przyjmuje:

w środy

ZAPISY:
kontakt telefoniczny: 882 717 111
lub prosimy o wysłanie maila: info@gabinetybatorego.pl

Adres Gabinetów Medycznych Batorego:
os. Stefana Batorego 58A lok. 4
60-687 Poznań

Mgr

Sara Matecka

FIZJOTERAPIA NEUROLOGICZNA

Mgr Sara Matecka (Walczak) jest fizjoterapeutą. Od kilkunastu lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami, również jako wolontariusz i opiekun. Praca fizjoterapeutki jest także jej największą pasją.

Studia licencjackie i magisterskie ukończyła w 2016 r. na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Współtworzyła innowację społeczną dofinansowaną z Funduszy Europejskich: „projekt usług asystencji osobistej dla dorosłych osób niepełnosprawnych (18-35 lat)”.

Obecnie zajmuje się fizjoterapią osób dorosłych z dysfunkcjami neurologicznymi oraz dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (czyli integracji sensorycznej, SI). Łączy poznane koncepcje tak, aby terapia nastawiona była na indywidualne potrzeby funkcjonalne pacjenta. Uczestniczy w licznych szkoleniach oraz konferencjach (zob. listę poniżej). Rozwija się również naukowo, tak aby jej wiedza była jak najbardziej aktualna – obecnie przygotowuje drugą z kolei publikację.

Pracuje również przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów w Zespole ds. Kontroli.

Ukończone kursy:
– Koncepcja PNF 1 i 2, IBITA Bobath dla dorosłych – kurs podstawowy i rozwijający,
– Stymulacja bazalna – kurs podstawowy i rozwijający,
– Integracja sensoryczna 1 i 2,
– Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu,
– Wspieranie ruchu poprzez pozycjonowanie,
– Kinesiology taping,
– Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii w oparciu o ICF

Udział w licznych warsztatach i konferencjach, m.in.
– Postępowanie w śpiączce,
Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji,
– Podmiotowość osób z wieloraką niepełnosprawnością,
– International Day of Physiotheraphy,
– I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Publikacja naukowa:
Zasadzka E., Walczak S., Goliwąs M., Lewandowski J., Pawlaczyk M., Wpływ cyklicznie podejmowanej fizjoterapii na sprawność funkcjonalną osób starszych po przebytym udarze mózgu, w: „Rehabilitacja w Praktyce” 2017 (1) , s. 55-59

LECZONE CHOROBY:

OSOBY DOROSŁE I MŁODZIEŻ 
– udar mózgu,
– choroba Parkinsona,
– stwardnienie rozsiane,
– zespół Downa,
– urazy czaszkowo-mózgowe,
–  choroby nerwowo-mięśniowe,
– zespoły móżdżkowe, ataksja,
– śpiączka i zaburzenia świadomości,
– mózgowe porażenie dziecięce,
– zaburzenia czucia,
– głęboka wieloraka niepełnosprawność. 

DZIECI
– zaburzenia integracji sensorycznej.

FIZJOTERAPIA NEUROLOGICZNA