SPIROERGOMETRIA (SERCOWO-PŁUCNY TEST WYSIŁKOWY)

Spiroergometria jest to test wysiłkowy na bieżni lub cykloergometrze (rowerze stacjonarnym), który oprócz standardowej oceny EKG i ciśnienia, zakłada również zaawansowane badanie czynności układu krążenia i oddechowego. Pacjent wykonuje badanie z maską, w której znajdują się czujniki analizujące skład wdychanego i wydychanego powietrza.

Test wysiłkowy jest najlepszym dostępnym badaniem oceniającym wydolność i kondycję. Używa się jej u sportowców do monitorowania postępów treningu, oraz u osób chorych do diagnostyki chorób płuc i serca. Za pomocą spiroergometrii można rozróżnić, czy zgłaszane dolegliwości (np. duszność, zadyszka, łatwe męczenie się) są powodowane przez choroby serca czy płuc. U osób z rozpoznanymi chorobami serca lub płuc można za pomocą spiroergometrii oceniać postępy leczenia.

Spiroergometrię wykonujemy placówce partnerskiej – w Pracowni Badań Wysiłkowych Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu (ul. Długa ½). 

BADANIE - SPIROERGOMETRIA

Badanie składa się ze spirometrii spoczynkowej i testu wysiłkowego na bieżni/rowerze z oceną EKG, parametrów oddechowych i kardioimpedancji. Pacjent otrzymuje wynik badania wraz z interpretacją niezwłocznie po jego zakończeniu.

CZAS TRWANIA BADANIA

Spirometria trwa ok. 5 min., następnie test wysiłkowy ok. 10-12 min. Przed badaniem wymagane jest przyklejenie elektrod do EKG do skóry klatki piersiowej, po przygotowaniu skóry w miejscach na elektrody odpowiednim preparatem, oraz dopasowanie maski do oceny parametrów oddechowych. W sumie całe badanie z przygotowaniem i obserwacją po badaniu trwa ok. 1 godzinę.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

1. Prosimy o skrócenie owłosienia klatki piersiowej (lub całkowite wygolenie, jeśli możliwe) – przynajmniej część klatki piersiowej od połowy prawego obojczyka do lewego boku, szeroko na ok. trzy palce powyżej i poniżej brodawek sutkowych. Zapewnia to lepszą przyczepność elektrod i lepszą jakość zapisu EKG.

2. Prosimy o przygotowanie sportowego obuwia i lekkiej odzieży sportowej (w pracowni dostępna jest przebieralnia).

3. Prosimy nie wykonywać ciężkich wysiłków na dwa dni przed planowanym badaniem.

4. W dniu badania prosimy zjeść lekkie śniadanie, nie palić papierosów i ew. zażyć wszystkie poranne leki.